yläosa_jarmo_parhaimmatystavat.jpg

Jarmon vaalikone

 

Tsekkaa miten kannat natsaa (Jarmon kanta ruksattu)

 

Vanhusten ja sairaiden turva

 

1. Sotiemme veteraanit ovat Suomen kunniakansalaisia
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

2. Veteraaneille ja heidän puolisoilleen on taattava ilmainen terveydenhoito ja kuntoutus riippumatta heidän sodanaikaisesta tehtävästään tai vammautumisasteestaan
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

3. Omaishoidon tukea on korotettava ja sen tukipäätökset ja maksatus on siirrettävä Kelalle
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

4. Vanhustenhoidon kuluja on leikattava osana julkisen talouden säästöjä
kyllä
ei_ruksi.gif (Ruksi - EI)ei

 

5. Erikoissairaahoidon kustannusten rahoitusvastuu on siirrettävä kunnilta valtiolle
kyllä
ei_ruksi.gif (Ruksi - EI)ei

 

Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus

 

6. Lapsilisät kuuluvat kaikille lapsiperheille
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

7. Lapsilisiä ei saa vähentää toimeentulotuesta
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

8. Lapsivähennyksen palauttaminen verotukseen on otettava harkintaan
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

9. Perusopetuksen luokkakokoja on pienennettävä
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

10. Kaikille nuorille on taattava opiskelu- tai oppisopimuspaikka
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

11. Opintotuki on sidottava kuluttajahintaindeksiin
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

12. Maakuntien korkeakoulujen ja oppilaitosten rahoitus on turvattava
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

Puhdasta suomalaista ruokaa

 

13. Kiinteistövero on ulotettava maa- ja metsätalousmaahan
kyllä
ei_ruksi.gif (Ruksi - EI)ei

 

14. Mahdollisuus tuotantoon sidottujen tukien maksamiseen on säilytettävä
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

15. Jos EU:sta tuleva tuki pienenee, maatalouden kannattavuus on varmistettava riittävällä kansallisella rahoituksella
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

16. EU-tukia on lisättävä ja painotettava enemmän ympäristötukien suuntaan
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

17. Päätettäessä EU:n maatalouspolitiikasta vuosille 2014-2020 on varmistettava artiklan 141 pysyminen
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

18. Tuottajien neuvotteluasemaa elintarvikeketjussa on vahvistettava lainsäädännöllä (ns. tuottajaorganisaatio)
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

Metsistä energiaa

 

19. Metsistä riittää raaka-ainetta sekä metsäteollisuudelle että bioenergiatuotantoon
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

20. Metsien talouskäyttöä on
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)lisättävä
pidettävä nykyisellään
vähennettävä

 

21. Suomen metsäalasta 10 prosenttia on suojeltu. Suojelua on
lisättävä
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)pidettävä nykyisellään
vähennettävä

 

22. Ilmastopäästöjen rajoittamiseksi Suomen on
lisättävä vastuutaan
vähennettävä vastuutaan
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)pidettävä vastuu nykyisellään

 

23. Energiaveroja on kiristettävä ilmasto- ja ympäristösyistä
kyllä
ei_ruksi.gif (Ruksi - EI)ei

 

24. Turve on säilytettävä energialähteenä
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

25. Fortumille on myönnettävä lupa korvata nykyiset ydinvoimalaitokset uudella voimalalla ensi vaalikaudella
kyllä
ei_ruksi.gif (Ruksi - EI)ei

 

Hyvinvointi syntyy työstä

 

26. Vientiteollisuuden kilpailukyky on turvattava, koska sen osuus on lähes 40 prosenttia kansantulosta
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

27. Työmarkkinoilla on palattava keskitettyyn tulopolitiikkaan, koska se varmimmin turvaa palkkojen oikeudenmukaisen kehityksen, työllisyyden ja työrauhan
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

28. Työeläkeyhtiöiden on nykyistä enemmän sijoitettava kotimaisiin kohteisiin
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

29. Aluepolitiikassa on otettava jämäkämpi ote teiden ja ratojen parantamiseksi
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

30. Pienten ja kasvuyritysten tukemista on tehostettava
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

31. Perheyritysten sukupolvenvaihdoksia on helpotettava verotuksen keinoin
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

32. Eläkkeelle on mahdollista jäädä 63-68-vuotiaana. Eläkeikää on nostettava
kyllä
ei_ruksi.gif (Ruksi - EI)ei

 

33. Mahdollisuus jäädä osa-aikaeläkkeelle on säilytettävä
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

34. Työuria on mahdollista pidentää työpaikan ilmapiiriä ja työoloja kohentamalla
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

Verotus oikeudenmukaiseksi

 

35. Ansiotuloveroa
on kiristettävä kaikilta
ei_ruksi.gif (Ruksi - EI)on kiristettävä suurituloisilta
ei pidä kiristää keneltäkään

 

36. Yleinen arvonlisävero on
nostettava 24 prosenttiin
nostettava 25 prosenttiin
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)pidettävä 23 prosentissa

 

37. Ruuan arvonlisävero on
nostettava 14 prosenttiin
nostettava 15 prosenttiin
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)pidettävä 13 prosentissa

 

38. Pääomatuloveroa on nostettava
kyllä
ei_ruksi.gif (Ruksi - EI)ei

 

39. Pääomatulovero on muutettava progressiiviseksi
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

40. Yhteisöveroa on
kiristettävä
alennettava
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)pidettävä nykyisellään

 

41. Viinan ja tupakan veroa on kiristettävä
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

42. Asuntolainakoron verovähennysoikeus on säilytettävä
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

43. Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeus on säilytettävä
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

44. Kuntia on voitava yhdistää myös pakolla
kyllä
ei_ruksi.gif (Ruksi - EI)ei

 

45. Televisiolupamaksu on rahoitettava verovaroin
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

Maassa maan tavalla

 

46. Suomen väestöstä 2,5 prosenttia on maahanmuuttajia. Muuta kuin työperäistä maahanmuuttoa on
ei_ruksi.gif (Ruksi - EI)rajoitettava
pidettävä nykyisellään
lisättävä

 

47. Suomi ottaa YK:n leireiltä noin 800 pakolaista vuodessa. Määrää on
lisättävä
pidettävä nykyisellään
ei_ruksi.gif (Ruksi - EI)vähennettävä

 

48. Kotouttamisessa maahanmuuttajien omaa vastuuta on lisättävä
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

49. Turvapaikkahakemusten käsittelyä on nopeutettava niin, että käsittely kestää enintään kolme kuukautta nykyisen lähes vuoden sijasta
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

50. EU-maan kansalaisen turvapaikkahakemus on käsiteltävä kahdessa vuorokaudessa
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

51. Suomi on sitoutunut nostamaan kehitysyhteistyövarat 0,7 prosenttiin kansantuotteesta vuoteen 2015 mennessä. Onko tavoite realistinen?
kyllä
ei_ruksi.gif (Ruksi - EI)ei

 

52. Verottajan ja poliisin resursseja harmaan talouden kitkemiseksi on lisättävä
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

53. Ulkomaalaisten maanomistus Suomessa on hyväksyttävissä vain vastavuoroisuuden pohjalta
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

54. Suomen on haettava Naton jäsenyyttä
kyllä
ei_ruksi.gif (Ruksi - EI)ei

 

55. Puolustusvoimat uudistetaan seuraavalla vaalikaudella. Onko yleinen asevelvollisuus säilytettävä?
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

56. Onko aluepuolustusjärjestelmä säilytettävä?
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

57. Onko EU:ta kehitettävä liittovaltion suuntaan, jotta se olisi tehokkaampi talousongelmien hoitamisessa?
kyllä
ei_ruksi.gif (Ruksi - EI)ei

 

58. Olisiko kehnosti taloutensa hoitaneet euromaat laitettava velkasaneeraukseen?
kylla_ruksi.gif (Ruksi - KYLLÄ)kyllä
ei

 

Perusarvot kunniaan

 

59. Tulisiko kirkolla olla oikeus vihkiä samaa sukupuolta olevat?
kyllä
ei_ruksi.gif (Ruksi - EI)ei

 

60. Samaa sukupuolta olevien parien on saatava adoptio-oikeus
kyllä
ei_ruksi.gif (Ruksi - EI)ei