yläosa_jarmo_nuorilletyota.jpg

Sydämmen asialla hoitoa tarvitseva läheinen.


Otsikon tuoma ajatus on jokaisen johtotähtenä, joka hoitaa ja kohtaa lähipiirissään apua

ja hoivaa tarvitsevaa. Läheinen ihminen aistii parhaiten hoidettavan tunteet ja tarpeet.

Häntä on kuunneltava kaikissa tilanteissa. Kotona asumista painotetaan parhaana mahdollisuutena.


Siinä on huomioitava hoidettavan tarpeet ja tilanne , kuten myös hoitajan mahdollisuudet. 
Hoitavaa läheistä tulee tukea ja kannustaa terveeseen ”itsekkyyteen”. Mikä tarkoittaa omaa

aikaa, omia harrastuksia, ja säännöllisiä intervallijaksoja. Hoitajaa ei saa ahdistaa yrittämään liikaa.


Palveluja kotiin järjestettäessä , tulee huomioida, että se koti on hoitajan ja hoidettavan koti.

Ei mikään sairaalaosasto. Ja jos ja kun palveluita kotiin viedään, ei viejän henkilöllisyys saa

jatkuvasti vaihtua. Taloudellinen tukeminen kannustaa ja auttaa läheistä jaksamaan. 


Eikö voisi olla mahdollista, että kunnan budjetissa olisi momentti, jota käytetään kotihoidon

tukemisessa, ja joka sitten olisi käytettävissä, kun laitoshoito tulee ajankohtaiseksi.


Omaishoitajasta tuntuu hyvältä, jos häneltä kysytään; kuinka teillä sujuu, kuinka jaksat,

mitä tarvitset? Hoidettavan mielenvirkeyttä voi edesauttaa vaikkapa ”muutama hali päivässä”.


Hoitavan ja hoidettavan turvallisuuden tunnetta lisää mahdollisimman matala kynnys

”suoraan linjaan”, josta saa apua ja neuvoa tarvittaessa. Hoitotarvikkeet mukaan lukien. 


Palvelu- tai hoivakodissa olevien tulee olla saman arvoisessa asemassa, huomioon ottaen

maksut ja maksukatot! Omaishoidontuki on kuntakohtainen ja sen mahdolliset saajat

ovat eriarvoisia. Sitten kun tämä tuki siirtyy KELA:n maksettavaksi, ovat hoitajat

saman arvoisessa asemassa. 


Verrattuna laitoshoidon aiheuttamaan kustannukseen, tulee tuki monin verroin edullisemmaksi.

Tämän tulee olla omaishoidontuen johtotähtenä.


Inhimillisesti ajatellen kotona tapahtuva hoito on hoidettavan kannalta SITÄ PARASTA HOITOA.

Siihen meidän tulee pyrkiä.

 

Eila Turenius

Seinäjoki