yläosa_puhdasluonto.jpg

Perunamies ajaa kuluttajan etua!


Julkisuudessa Jarmo Korhonen pyrkii perunavoimalla eduskuntaan. Lähtökohta kampanjalle on selkeä. Jarmo on kansanmies, joka on tavallisen ihmisen puolella. 


Perunan avulla Jarmo puhuu perheiden ja yhteisöllisyyden puolesta. Esimerkiksi perinteinen perheen päivittäinen ateria on, muuten kiireisille ihmisille arvokas hetki.


Epätyypilliset työajat ja työsuhteet pienentävät perheen yhdessäoloaikaa.  Minusta Jarmon teemat osuvat ihmisten arkeen ja kampanjan linja on selkokieltä.  Jarmo on huolestunut Suomen tulevaisuudesta. Tästä syystä Jarmo pyrkii näkemään mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen, jotta voi tunnistaa uhat ja mahdollisuudet.

 

Jarmon intohimoinen kiinnostus historiaa kohtaan luo hyvät lähtökohdat, josta hän voi luoda omia näkemyksiä eikä toistaa poliitikoille valitettavan tyypillisiä reaktiivisia paniikkiratkaisumalleja. Toinen hyvä piirre Jarmolla on hänen kykynsä kysyä neuvoa ja voimakas halu keskustella asiantuntijoiden kanssa. Toisaalta pitää rehellisesti muistaa, että kaikille poliitikoille on tullut virhearvioita. Virheitä tulee myös Jarmolle, mutta hänen peruslinja on oikea. Jarmo haluaa rakentaa kestävää ja oikeudenmukaista tulevaisuutta pohjalaisille – ja koko Suomelle.


Minusta Jarmo on kansallismielinen poliitikko, mutta hänen kaltaisiaan miehiä ja naisia ei nykyään ole liikaa. Toiveeni merkitys korostuu, jos esimerkiksi ajatellaan millaisten vaikeuksien edessä kotimainen elintarviketuotanto on, jopa täällä Etelä-Pohjanmaalla.


Tästä syystä Jarmon perunamies-kampanja symboloi hienosti alkutuotantoa, jalostusta ja kauppaa. Suomalaisen työn ja hyvinvoinnin yhteyttä ei saa koskaan unohtaa.  Häntä kiinnostaa kansantalouden kiertokulku, niukkuuden realiteetit ja kotimaisen talouskasvun turvaaminen sekä alueellinen oikeudenmukaisuus.


Jarmon kampanjan teemaksi valitun perunamies-teeman perusteella moni meistä pitää Jarmoa yrittäjien ja elintarvikeketjun puolestapuhujana. Helposti unohtuu, että Jarmo on myös kotitalouksien eli kuluttajien puolella.


Yhä vaativimpien ja tietävien kuluttajien näkökulma ei ole mielestäni saanut riittävää huomiota. Voiko olla tärkeämpää tuotetta tarjolla kuin puhdas kotimainen ruoka, joka parhaimmillaan on lähellä tuotettua? Mutta kuka kansanedustajaehdokkaista kykenee taistelemaan sen puolesta? Ja kenellä on taisteluhalua ja –kykyä?
Päätin kartoittaa kuluttajien puolesta tilannetta ja esitin Jarmolle kysymyksiä.

 

Tämän kirjoituksen lopuksi seuraa viisi KULUTTAJA-lehden laatimaa kysymystä ja jokaisen perästä löytyy Jarmon napakka vastaus.


1.    Pitäisikö lakia muuttaa niin, että kuluttajansuoja koskisi myös julkisia palveluja?
-     Kyllä, Nykyaikana julkisen sektorin tulee kyetä vastaamaan kunnan asukkaiden eli veronmaksajien oikeutettuihin laatuvaatimuksiin.


2.    Pitäisikö Suomen sallia markkinahäiriömaksu?
-    Kyllä. Kuluttajien ”harhauttaminen” pitkillä loppuunmyynneillä ja luonnottoman korkeilla alennusprosenteilla

(esim. 90 %).


3.    Pitäisikö geenimuunneltujen kasvien viljely kieltää Suomessa?
-     Kyllä. Periaatteellisista syistä haluan kieltää Suomessa ja EU:ssa.  Tarkemmin kannattaa tutkia ennakkoluulottomasti geenimuuntelun etuja ja haittoja.

4.    Pitäisikö sallittujen kemikaalien määrää rajoittaa ja kemikaalien valvontaa tehostaa?
- Periaatteessa vastaus on kyllä.  Kaikki puolueeton tutkimus lisää tietoa siitä miten keinotekoiset aineet vaikuttavat ekosysteemiin ja sitä kautta ihmisten terveyteen.  Jaan tässä asiassa kansalaisten huolen. Myös useiden kemikaalien yhteisvaikutusten seurantaa ei saa unohtaa.

5. Pitäisi laki muuttaa niin, että valmistusmaa olisi ilmoitettava?
- Kyllä. Olen ehdottomasti tätä mieltä. Tosin näin muutettu laki olisi EU:n sääntöjen vastainen, koska valmistusmaamerkintä rajoittaa EU:n vapaan kilpailun periaatetta.

Lopuksi huomiota:
Esitin kysymykset Jarmolle yllättäen ja vaadin lyhyitä vastauksia. Jarmolta jäi varmasti paljon sanomatta.
Jokainen lukija voi tehdä omat johtopäätökset ja verrata ehdokas Jarmon Korhosen vastauksia puolueiden antamiin vastauksiin Kuluttaja-lehdessä nro 2/2001, sivut 10-13.

Vastaukset kysymyksiin antoivat perustelun toivoa, että Jarmo Korhonen pääsee eduskuntaan, koska perunamies osaa ajaa kuluttajan etua!

Jouko Peltonen
FM, Nurmo